blanklogo5.jpg (23805 bytes) randstad.jpg (6268 bytes)
Elke woensdagavond clubavond, adres Catharinaland 189, 2591 CK  Den Haag.
Nieuws

Koolstofschuim verlengt levensduur batterijen.

Condensatoren kunnen van nature elektrische energie opslaan, met als voordelen gering gewicht en snelle ont- en oplading.
Als nadeel kan worden genoemd dat dan slechts de helft van de energie kan worden teruggewonnen als elektrische energie. Batterijen slaan energie chemisch op en kunnen die over een langere periode weer afstaan. In het zelfde volume kunnen zij veel meer energie opslaan dan condensatoren, maar helaas kunnen zij die energie niet in een korte tijd afleveren en bovendien hebben zij slechts een beperkte levensduur. In dit nieuw type batterij zijn de voordelen van een batterij
en een condensator verenigd. De energie is opgeslagen in elektrolytische ionen, die aangetrokken worden door de elektrisch geladen koolstof anode. De kathode is een standaard batterij kathode. Deze combinatie levert bijna de dubbele hoeveelheid energie als van een condensator. Tot zover niets nieuws, dit was reeds eerder bekend.De onderzoekers hebben met behulp van een nieuw materiaal in het batterij gedeelte de output nog verder weten te vergroten. Standaard nikkel-cadmium batterijen bevatten nickel-oxyhydroxide in een nikkelen huis als kathode. Het Michigan team heeft nu de nikkel omhulling vervangen door koolstof schuim.
De voordelen hiervan zijn uiteraard gewicht en prijs, maar belangrijker is dat koolstofschuim heel veel holle ruimtes bevat waarin dus veel nickel-oxyhydroxide kan opgeslagen worden. Op de vraag hoeveel extra levensduur dit ontwerp oplevert kon Tony Rogers, hoogleraar scheikunde, slechts antwoorden dat zij tot nu toe reeds 127000 keren op- en ontladen hebben.
Bron: PI4WNO Bulletin


www.pi4gv.nl

De vereniging heeft, behalve het webadres www.verongv.nl óók het webadres www.pi4gv.nl op het internet.
Er is ook een twitter account én een facebook pagina.

Aanmelden nieuws
Indien u nieuws heeft betreffende uw activiteiten, afdeling en/of special events zijn plaatsen wij dit graag op onze site. Gaarne aanleveren aan Webmaster. Wij zullen e.e.a. dan op deze pagina plaatsen.
Contactinformatie

VERON Afdeling Den Haag
p/a Catharinaland 189
2591 CK Den Haag
Email: Bestuur

^ back to top ^

Menu
Home
Aktiviteiten
Agenda
Archief
Bestuur
Foto's
Links
Muurkrant
Nieuws
Zelfbouwproject.

We zijn na een aantal jaren gestopt met het leveren van de onweerdetector. Er zijn vele honderden bouwpakketjes geleverd en met succes in elkaar gezet. U kunt bij ons wel het schema opvragen
(als pdf-file), zodat u zelf de onweerdetector kunt bouwen.