blanklogo5.jpg (23805 bytes) bannermk.gif (329565 bytes)
Elke woensdagavond clubavond, adres Catharinaland 189, 2591 CK  Den Haag.
Muurkrant maart 2014

 

===========================================================================
---------------------------------------- D E  M U U R K R A N T ---------------------------------------------
REDACTIE
WIM ZONNEVELD  (PA2WJZ)
NIEK HILBERS   (PA0ONH)
REDACTIE ADRES 
SPREEUWENLAAN 46,
2566 ZR  S-GRAVENHAGE
UITZENDTIJD
ELKE TWEEDE ZONDAG VAN DE MAAND
OM 14.00 UUR LOKALE TIJD
FREQUENTIE  
144.550 MHZ (VERTICAAL MODE FM)
SNELHEID 
50 BAUD
INTERNET 
HTTP://WWW.MUURKRANT.NL
==========================================================================
34E JAARGANG
NO 3 MAART 2014

FEBRUARI IS EEN KORTE MAAND EN DUS KOMT HET MAARTBULLETIN ERG SNEL.
DE ONTWIKKELINGEN STAAN NIET STIL. HOEWEL HET WEER NOG NIET ECHT WIL
OPKNAPPEN ZIEN WE UIT NAAR HET VOORJAAR, AL IS HET OM DE ANTENNES
WEER EENS NA TE ZIEN. SNEL OVER NAAR DE MAARTEDITIE VAN…..

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
=====================================================================
++++++++++++++++++++++ D E M U U R K R A N T ++++++++++++++++++++++++++++
=====================================================================
/////////////////////////////////////////////////////////////////////

REGIONAAL NIEUWS
VAHON HINDUSTANI RADIO IS EINDELIJK VAN DE NIEUWE LOCATIE AF TE HOREN.
DE ZENDER IS VANUIT STOMPWIJK VERHUISD NAAR DEN HAAG OMDAT DE
GEMEENTE LEIDSCHENDAM VOORBURG DE BOUWVERGUNNING MET SUCCES HAD
BESTREDEN. VOORDAT DE BOUW IN DEN HAAG BEGON, WAS ER WEER EEN BEZWAAR,
MAAR NA AFWIJZING DAARVAN IS DE WEG VRIJ. ER IS GEEN BEROEP INGESTELD,
ZODAT DE VERGUNNING VASTSTAAT.
ONDANKS BARRE WEERSOMSTANDIGHEDEN STAAN DE MASTEN WEER EN IS DE
ZENDER OP VOLLE STERKTE. OM ENERGIE TE BESPAREN DRAAIT DE ZENDER
TUSSEN 23.00 EN .06.00 UUR OP 300 WATT. DIT IS LEUK VOOR MEETFETISJISTEN. NA
HET METEN VAN DE AARDEN EN HET GEGOOCHEL MET LOGARITMEN KAN MEN DE
KENNIS WEER WAT VERRIJKEN. DE AFSLUITENDE METINGEN MOETEN NOG PLAATS
VINDEN, MAAR DE INDRUK BESTAAT DAT DE ONTVANGST IN DE STAD BELANGRIJK
IS VERBETERD OMDAT HET DOELGEBIED UIT DE SCHADUW VAN DE HAAGSE
HOOGBOUW IS GEKOMEN. OOK HIER ZAL EEN METING BEVESTIGING MOETEN GEVEN.
OP ZONDAGAVOND IS HET PROGRAMMA HOLLANDS PALLET TE HOREN TUSSEN
20.00 EN 21.00 UUR LOKALE TIJD, DE MOEITE WAARD OM TE LUISTEREN.

DE BEKENDE AFDELING DEN HAAG VAN DE VERON IS WEER VOLOP IN ACTIE OM DE
HET HONK IN OPTIMALE VORM TE BRENGEN. BESLOTEN IS OM DE SCHILDERSKWAST
WEER EENS TER HAND TE NEMEN. DIT GEBEURT FREQUENT WANT HET IS AL DE
VIJFDE KEER SINDS DE AFDELING IN HET HONK ZIT DAT DIT GAAT GEBEUREN. DE
SHACK KRIJGT EEN OPKNAPBEURT MET NIEUWE VLOERBEDEKKING. IN DE VORIGE
ZITTEN DE VOCHTVLEKKEN VAN EEN OUDE LEKKAGE, DIE HELAAS PLAATS VOND
TOEN DE VLOER ER NET IN LAG.
VOOR DE ANTENNES IS EERST EEN PLAN GEMAAKT OM ALLES WEER IN ORDE TE
BRENGEN. DE SITUATIE MOET ZODANIG ZIJN DAT ALLEEN EEN JAARLIJKSE
INSPECTIEBEURT NODIG IS.
DE LEZINGEN WORDEN GEPLAND EN VOOR 14 MEI STAAT DE EERSTE OP DE LIJST,
HOU DE WEBSITE PI4GV.NL IN DE GATEN.
HET BLIJFT TIJD VOOR GEZELLIGHEID DUS IS IEDERE WOENSDAGAVOND DE
DEUR OPEN VOOR DE CLUBAVOND. DEZE BEGINT OM 19.30 UUR. DE KOFFIE IS BRUIN.

PLT ELLENDE IN DUITSLAND
IN DUITSLAND IS WEER ELLENDE OVER DE NORMEN VOOR PLT, HET INTERNET
VIA HET STOPCONTACT. BLIJKBAAR WILLEN DE LEVERANCIERS DIT ER DOOR
BLIJVEN DRUKKEN EN HEEFT DE OVERHEID SLAPPE KNIEËN.
DE DUITSE OVERHEID DEED METINGEN AAN DE APPARATEN VOOR DE
EMISSIENORM. MEN HAD DE APPARATEN IN DE STAND-BY STAND,W AARDOOR
ER VEEL MINDER STORING WAS. VANUIT DE DARC WORDT ER OP GEWEZEN
DAT DIT GEEN GOEDE METING WAS. WORDT VERVOLGD.

OUD-DIRECTEUR CORRECT OVERLEDEN
OP 9 FEBRUARI IS OUD-DIRECTEUR VAN CORRECT, DE HEER HENRI DE JONG,
HARRY GENOEMD, OVERLEDEN. CORRECT IS EEN ROTTERDAMS FENOMEEN DAT
VER BUITEN DE GEMEENTEGRENZEN BEKEND IS. CORRECT LEVERT NIET
ALLEEN WIT EN BRUINGOED, MAAR LEVERT OOK SPULLEN VOOR MARITIEME
TOEPASSINGEN, CURSUSSEN, LEZINGEN, SPORTARTIKELEN EN SINDS KORT OOK
MEUBELS. MET EEN AANTAL ZAKEN IN ROTTERDAM NOORD BEDIENT DE FIRMA
DE KLANTEN. HARRY IS BEKEND DOOR HET OPRICHTEN VAN HET
RADIOMUSEUM LANGS DE SPOORBAAN, LEZINGEN EN RUIBEURZEN. GELUKKIG
KON HARRY HET 50 JARIG BESTAAN VAN DE BENELUX DX CLUB, DAT IN ZIJN
MUSEUM WERD GEHOUDEN, MEEMAKEN.
VOLGENS DE BDXC IS MET HARRY EEN GROOT ORGANISATOR EN AANJAGER
HEENGEGAAN, DAAR SLUIT DE MUURKRANTREDACTIE ZICH BIJ AAN. (BRON: BDXC)

=====================================================================
-------------------------------- DE MUURKRANT -------------------------------------------------
=====================================================================

SYNTAX ERROR
NEDERLAND IS WERELDKAMPIOEN INTERNETBANKIEREN, MAAR DAN WEL HET
DEPARTEMENT STORINGEN. DE AFGELOPEN MAAND WAREN ER MAAR 4 DAGEN
DAT GEEN ENKELE BANK STORING HAD. DE ING WAS KOPLOPER.
WEBCAMS. DEZE CAMERA’S LEKEN NU JUIST ZO LEUK OM CONTACT TE LEGGEN.
MAAR OP HET JOURNAAL WERD LIVE GEDEMONSTREERD HOU MEN OP AFSTAND
EEN CAMERA KAN AANZETTEN. MET EEN PC TOVERDE DE DESKUNDIGE EEN
BEELD VANAF EEN REDACTIE PC OP HET SCHERM. LIJKT ONSCHULDIG, MAAR
ALS JE CAMERA VAN JE SLAAPKAMER IEPAT OPEENS AANGAAT TERWIJL JE
JEZELF AAN HET OMKLEDEN BENT, IS HET NIET ZO PRETTIG. PLEISTER ER OP.
DE BEELDEN DIEFSTAL WORDT OOK GEBRUIKT BIJ HET KRAKEN VAN DE PC
VAN INTERNETBANKIEREN EN ANDERE PRIVÉ GEVOELIGE ZAKEN. DENK ER MAAR
AAN DAT LIEDEN JE ELECTRONISCHE AANGIFTE KUNNEN OVERNEMEN, HET
BANKREKENINGNUMMER VERANDEREN EN DAN MET WAT EXTRA AFTREKPOSTEN
DOORZENDEN.
BITCOINS, DE VIRTUELE INTERNETMUNT STAAT ONDER DRUK. DEZE MUNT KAN
OP EEN VIRTUELE BANK WORDEN GEZET. INTUSSEN ZIJN ER NU AL TWEE VAN
DEZE BANKEN GEKRAAKT, WAARBIJ EEN AANTAL MENSEN EEN BEHOORLIJK
VERLIES HEBBEN GELEDEN. OMDAT EEN BITCOINBANK GEEN ECHTE BANK IS,
HEB JE NIET DE GARANTIE VAN EEN ECHTE BANK. DUS BIJ EEN BEROVING BEN
JE DE CENTEN KWIJT. ZO WORDT EEN BITCOIN EEN SHITCOIN.

ZONNEVLAMMEN
IN DE NACHT VAN 27 OP 28 FEBRUARI IS IN HET NOORDEN VAN HET LAND
NOORDERLICHT GEZIEN. DIT IS HET GEVOLG VAN EEN EERDERE
ZONNEVLAMUITBARSTING. DEZE WAS ZO HEFTIG DAT DE ZICHTBARE AURORA ZO
ZUIDELIJK TE ZIEN WAS. TIJDENS DE DIVERSE WEERBERICHTEN OP TV OP
28 NOVEMBER ZIJN DE FOTO’S GETOOND.
AURORA KAN HET RADIOVERKEER ERNSTIG VERSTOREN, MAAR OP DE
2 METERBAND IS HET VAAK MOGELIJK OM VERRE TELEGRAFIEVERBINDINGEN
TE REALISEREN. HET GELUID VAN DE VERBINDING IS TE HERKENNEN AAN EEN
SISSENDE TOON IN PLAATS VAN DE MOOIE TOON DIE MEN NORMAAL
WAARNEEMT. OOK MOET DE ANTENNE RICHTING NOORD WORDEN GEZET,
ALS WERKT MEN EEN STATION IN HET OOSTEN OF WESTEN. HET RAPPORT
SEINT MEN ALS 59A.

=====================================================================
---------------------------------- DE MUURKRANT -----------------------------------------------
=====================================================================

WIJZIGING EXAMENS IN BELGIË
ER KOMT EEN WIJZIGING IN DE EXAMEN REGELS VOOR ZENDAMATEURS IN BELGIË
ALS HET AAN TOEZICHTHOUDER BIPT LIGT. DAT BLIJKT UIT NOTULEN VAN EEN
BESPREKING VAN DE TOEZICHTHOUDER MET DE GROOTSTE LANDELIJKE VERENIGING
VOOR ZENDAMATEURS, UBA. BELGIË KENT - IN TEGENSTELLING TOT NEDERLAND –
GEEN OFFICIËLE NOVICE VERGUNNING (ON2) MEER. ER IS DE ZOGENOEMDE BASIS
VERGUNNING EN DE OFFICIËLE HAREC VERGUNNING. DE LAATSTE IS IN
INTERNATIONAAL VERBAND WEL ERKEND. HAMNIEUWS SCHREEF HIER AL EERDER
OVER. OM TE SLAGEN VOOR DE HAREC VERGUNNING MOETEN KANDIDATEN
TENMINSTE 50% VAN ELK ONDERDEEL VAN HET EXAMEN GOED HEBBEN ALSOOK
TENMINSTE 66% VAN HET EXAMEN IN ZIJN GEHEEL. DE TOEZICHTHOUDER EN BIPT
STELLEN VOOR HET GEHARMONISEERDE NOVICE EXAMEN TE HERKENNEN
WANNEER EEN KANDIDAAT TENMINSTE 50% VAN DE VRAGEN VAN HET
HAREC EXAMEN MET SUCCES HEEFT GEMAAKT, MAAR NIET DE BENODIGDE 66%
HEEFT GEHAALD OM HET HAREC CERTIFICAAT TE BEMACHTIGEN.
BRON: HAMNIEUWS.NLL/BAR.
ROEPNAMEN LIJST OP DE SITE VAN HET AGENTSCHAP TELECOM
HET BETREFT ALLE UITGEGEVEN ROEPLETTERS MET UITZONDERING VAN DE
BIJZONDERE ROEPLETTERS EN DE ONBEMANDE STATIONS. DE EIGENLIJKE
WENS VAN HET AT EN DE VERENIGINGEN WAS DAT DEZE INFORMATIE
VOOR IEDEREEN OP HET INTERNET BESCHIKBAAR ZOU ZIJN. ONDERTUSSEN
IS DEZE INFORMATIE BESCHIKBAAR ONDER HET KOPJE ROEPLETTER LIJST
ZIE: HTTP://APPL.AGENTSCHAPTELECOM.NL/CALLBOOK/. HIER ZIJN 2 LIJSTEN
TE DOWNLOADEN; 1. DE ROEPLETTER LIJST. DEZE LIJST IS DEZELFDE ALS
DIE NU MAANDELIJKS AAN HET DQB WORDT GESTUURD. ECHTER HET VOORDEEL
VAN DE LIJST OP DE WEBSITE IS DAT DEZE ELKE NACHT WORDT
GEACTUALISEERD. 2. DE LIJST MET DE ROEPNAMEN VAN DE ONBEMANDE
STATIONS. BRON: AGENTSCHAP TELECOM.

EN DAN DIT NOG
JAN BOTTERIK, PA2BOT, HEEFT TIJDENS DE PACC MEEGEDAAN IN DE QRP KLASSE.
OORZAAK, ZIJN EINDTRAP HEEFT VOORGOED DE GEEST GEGEVEN. WEL LEKKER
RUSTIG OP DE 80 METERBAND.
BIJ DE AFDELING DEN HAAG VAN DE VERON KAN MEN ATV KIJKEN. MAAR KAN
IEMAND NU PI6KPN WEER IN DE LUCHT ZETTEN? ZOETERMEER GAAT EEN BEETJE
VERVELEN EN ALS DE BLAADJES WEER AAN DE BOMEN KOMEN, GAAT DE
ONTVANGST WEER ACHTERUIT.
TOCH BLIJ DAT HET MIDDENGOLF QRP-ZENDERTJE WEER OP VOLLE STERKTE
ACTIEF IS, BENIEUWD WAT HANS, PA0JBB, DAAR OVER GAAT SCHRIJVEN.
DIT WAS HET WEER, TOT LEZENS BEGIN APRIL

=====================================================================
---------------------------------- DE MUURKRANT -----------------------------------------------
=====================================================================

DE VOLGENDE TELEXMUURKRANT ZAL VERSCHIJNEN OP ZONDAG 13 APRIL 2014

 

 


Contactinformatie

VERON Afdeling Den Haag
p/a Catharinaland 189
2591 CK Den Haag
Email: Bestuur

^ back to top ^
Menu
Home
Aktiviteiten
Agenda
Archief
Bestuur
Foto's
Links
Muurkrant
Nieuws
Zelfbouwproject.

We zijn na een aantal jaren gestopt met het leveren van de onweerdetector. Er zijn vele honderden bouwpakketjes geleverd en met succes in elkaar gezet. U kunt bij ons wel het schema opvragen
(als pdf-file), zodat u zelf de onweerdetector kunt bouwen.