W
blanklogo5.jpg (23805 bytes)
Elke woensdagavond clubavond, adres Catharinaland 189, 2591 CK  Den Haag.

 

Huishoudelijke vergadering:

De huishoudelijke vergadering (jaarvergadering) over het verenigingsjaar 2019 wordt gehouden in ons honk op
woensdagavond 22 januari 2020
.

Jaarvergadering De jaarvergadering zal worden gehouden in ons honk op woensdagavond 22 januari 2020 om 20:00 uur. De deur is zoals gewoonlijk open om 19:30 uur. Wij verwachten een grote opkomst zoals bij de nieuwjaarsreceptie. Meldt u bij binnenkomst bij het bestuur voor registratie van aanwezigheid. Alleen afdelingsleden van de VERON A18 hebben stemrecht. Na de vergadering is er tijd voor napraten en een drankje.

Voorstellen voor agendapunten moeten uiterlijk dinsdag 14 januari 2020 binnen zijn. LET OP: Dat geldt ook voor de voorstellen die gedaan worden aan de verenigingsraad.

We willen dat de conceptvoorstellen de woensdag voor de vergadering op het prikbord hangen. Stuur uw voorstellen naar Catharinaland 189 of mail ze naar het bestuur: bestuur@verongv.nl

De (voorlopige) agenda:

1) Opening
2) Vaststelling agenda
3) Ingekomen stukken (LET OP: sluitingsdatum dinsdag 14 januari 2020)
4) Goedkeuring notulen jaarvergadering 2019
5) Jaarverslag van de secretaris
6) Financieel verslag en begroting penningmeester
7) Verslag kascontrolecommissie, vaststelling jaarrekening en benoeming nieuwe commissie
8) Verslag technische commissie
9) Goedkeuring bestuursbeleid
10) Bestuursverkiezing*
11) Verenigingsraad, afvaardiging en discussie over de ontvangen voorstellen
12) Rondvraag
13) Sluiting

*) Onze voorzitter, Wim Zonneveld, gaat er na 8 jaar mee stoppen. Hij verlaat het bestuur. Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe, enthousiaste voorzitter. Voelt u zich geroepen, wilt u zich dan aanmelden bij één van de bestuursleden? U wordt voorzitter van een geolied bestuur waarin alle functies bezet zijn. Herman Römer, de penningmeester is aftredend maar herkiesbaar.

Bestuur

Wim Zonneveld PA2WJZ Voorzitter tel. 070 - 212 41 52 / 06 - 555 00 686
Pieter Luteijn PC1PCL Secretaris  
Herman Römer PA9HR Penningmeester tel. 070 - 393 70 78
Peppo Booi PA2PEP Lid  
Rody Korthout PD2RVK Lid tel. 06 - 389 06 271

Technische Commissie

Hans van den Berg PA0JBB tel.0252 - 23 29 41
Rene van Schaarenburg PA2RVS  

Cursusleiders

     

QSL Service

Lynette Bijleveld PD4LYN. Website: Homepage Haags QSL Bureau  

^ back to top ^

Contactinformatie

VERON Afdeling Den Haag
p/a Catharinaland 189
2591 CK Den Haag


 Email: Bestuur

^ back to top

Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek
Menu
Home
Activiteiten
Agenda
Archief
Bestuur
Foto's
Links
Nieuws
Zelfbouwproject.

We zijn na een aantal jaren gestopt met het leveren van de onweerdetector. Er zijn vele honderden bouwpakketjes geleverd en met succes in elkaar gezet. U kunt bij ons wel het schema opvragen
(als pdf-file), zodat u zelf de onweerdetector kunt bouwen.

Bankrekening VERON GV

De VERON afdeling Den Haag heeft een eigen bankrekening. Deze rekening wordt gebruikt voor het betalen van de vele vaste lasten, zoals de maandelijkse huur, gas, water en licht, verzekeringen etc.
Daar tegenover staan gelukkig ook wel inkomsten, zoals de jaarlijkse afdracht van de landelijke VERON.

Ook voor donaties en giften kan deze girorekening worden gebruikt!

Het IBAN nummer is:

NL78INGB0000716998
tnv pennm Veron afdeling 's Gravenhage.