blanklogo5.jpg (23805 bytes)  
Elke woensdagavond clubavond, adres Catharinaland 189, 2591 CK  Den Haag.

Afdeling Den Haag R18

Dit is de homepage van de VERON Afdeling Den Haag. Een afdeling met omstreeks 250 leden, waarvan een zeer groot deel zeer actief binnen de afdeling.

De afdeling beschikt over een eigen onderkomen, die op verschillende weekdagen geopend is voor diverse activiteiten. We beschikken over een drietal ruimten te weten de algemene ruimte, waar een drankje en een hapje verkrijgbaar is, een radioshack waar op alle hf banden kan worden gewerkt, een volledig amateurtelevisiestation aanwezig is, en een werk- en meetplaats, waar je gebruik kan maken van een scoop, spectrumanalyzer en nog veel andere apparaten.

 
ELKE WOENSDAGAVOND

Knutsel- en experimenteeravond in de afdelingslokaliteit aan het Catharinaland 189 (Mariahoeve). Tevens gelegenheid om gebruik te maken an de verenigingszenders (PI4GV), meetapparatuur, computers en de bibliotheek. Ook kan men onder het genot van een hapje en of drankje op een gezellige manier ervaringen uitwisselen.

Ook zullen er diverse evenementen op andere dagen georganiseerd worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld contesten en knutselmiddagen op zaterdagmiddag bij voldoende belangstelling. Iedereen met interesse in de radiohobby is welkom op ons verenigingshonk aan het Catharinaland 189 te Den Haag (Wijk Mariahoeve).

Nieuws!

 

Tijdens de zomervakantie is het honk gewoon open op de woensdagavond. De laatste woensdag van de maand kan je de QSL kaarten inleveren en dan zullen de ontvangen kaarten er zijn. Op donderdagavond is PI4GV actief op de HF, de vakantiegangers moeten alert zijn, de 40 meterband wordt zeker niet overgeslagen. De cursus ligt in de zomer even stil, maar de cursisten blijven welkom om ook met PI4GV aan de slag te gaan. De cursusleider is aanwezig om vragen die tijdens de studie opdoemen te behandelen.
Regelmatig is er een lezing of iets anders, dat wordt vaak op zeer korte termijn georganiseerd. Hou daarom onze site in de gaten. Soms gaat er van onze kant iets mis met een datum, zoals bij de vorige verkoping, check daarom altijd. De afdeling zit ook op Facebook en Twitter voor degenen die dat leuk vinden. Bijeenkomsten worden altijd gehouden in ons honk, Catharinaland 189 in Den Haag. De deur is om 19.30 uur open. Koffie, thee, frisdrank en bier is verkrijgbaar aan de bar. Verder zijn daarbij koeken, candybars of nootjes. Voor de smartphone is er een wifiverbinding aanwezig.

Nu de cursus stil ligt, gebruikt de crew hun tijd op donderdagavond om de shack weer optimaal te krijgen, maar PI4GV zal daarbij gewoon in de lucht zijn. Er wordt door diverse personen binnen de club gewerkt aan projecten, zodat er binnenkort weer wat te bouwen is. In september komt er een lezing over een 23 cm zendontvanger project. In het najaar is het mogelijk om examentraining te gaan volgen. Voorwaarde is dat je in het bezit bent van het trainingsboek F van de Veron. Kost weinig en is gemakkelijk te bestellen.

 

Verslag voorjaarsverkoping 2015

De voorjaarsverkoping zit er alweer op. Het was een succes! Er werden elf kavels aangeboden en de organisatie was bang dat ze het niet gingen redden vanwege het flinke aanbod! Rond acht uur zat de zaal helemaal vol en ze stonden zelfs in de deuropening! Marco, PE9M, de afslager van dienst was alreeds vroeg aanwezig (hij was eerst bij de McDonalds) en hij begon al iets voor achten met de verkoping. Inmiddels was het Veron kavel ook alweer flink gegroeid omdat toch sommige bezoekers hun spulletjes aan de Veron schonken. Daarvoor hartelijk dank.
De verkoping liep lekker en Marco hield de vaart er goed in. Vrijwel alle spullen verwisselden van eigenaar en de omzet steeg met de minuut! Bob, PA0BDH, en Wim, PA2WJZ, deden de financiën, terwijl Rody, PD2RVK, en Niek, PA0ONH, Marco hielpen met hand en spandiensten.

 

Na de pauze heeft Marco, nadat zijn stem het liet afweten, de afslagershamer overgedragen aan Niek, PA0ONH, die het perfect verder afmaakte! Rond half elf waren de kavels verhandeld en veel spullen in het bezit van de nieuwe eigenaren. Je hoorde overal tevreden geluiden, ook bij de uitbaters. De broodjes gingen snel over de bar en men liet het zich smaken. Uiteraard is de afdeling vooral Marco dankbaar voor zijn geïnspireerde inzet! Maar ook Niek, Rody en Bob hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging! Daarnaast ook de bezoekers dank, want zonder hen is een verkoping niet mogelijk.  Het is weer voor herhaling vatbaar: noteer maar vast de datum voor de najaarsverkoping, donderdag 29 oktober 2015.
Raadpleeg bij evenementen en lezingen altijd de website. Soms kan de datum niet juist zijn of is er iets tussen gekomen.

 

 

De zeesleper Elbe is een museumschip. Meer info staat op http://www.zeesleperelbe.nl/ Het schip is door een ploeg van vrijwilligers opgeknapt. Ons afdelingslid Dick Kraayveld is een van deze vrijwilligers. Hij heeft er voor gezorgd dat de originele apparatuur in de radiohut weer goed werkt.

 

Op 8, 9 en 10 mei 2015 heeft de Elbe deelgenomen aan de grote Einlaufparade van Hafengeburtstag in Hamburg. Op de foto Dick Kraayveld (rechts) in de radiohut in gesprek met een van de bezoekers aan de Hafengeburtstag.

 

PA54ES weer succes
Op 4 mei 2015 is het herdenkingsstation PA54ES (England Spiel) Actief geweest vanuit de shack van PI4GV. Het station draaide met twee transceivers. Gelukkig waren de condities in orde; nog belangrijkers, er werden geen contesten gehouden. Op diverse banden werden een behoorlijk aantal stations gewerkt.

De hoofdzaak lag op 40 en 20 meter. De 15 meterband voegde ook een aantal roepnamen toe. Regelmatig was er sprake van trans-Atlantische radioverkeer en konden we Amerikanen en Canadezen in het logboek bijschrijven. Wat opviel was dat het Britse aandeel op de 40 meterband belangrijk groter was. Aan de eind van de middag kwamen blijkbaar nog een aantal hams thuis van hun werk en was het behoorlijk aanpoten voor de operators. Aan de begin van de avond was het tijd om te sluiten. Het station heeft ruwweg meer dan 300 verbindingen gemaakt. Tijd om de QSL-kaarten uit te gaan schrijven. Even geduld, maar het komt jullie kant op. Er gingen geluiden op om PA54ES langer actief te houden, helaas, het is een echt 4 mei herdenkingsstation, en dat is maar 1 dag in het jaar. Voor volgend jaar wil de crew de afspraak weer maken. Over de inhoud van het station staat informatie op QRZ.com.

 

Verslag 76e vergadering van de VERON verenigingsraad.

Op Zaterdag 18 April 2015 hebben Wim, PA2WJZ, Hans, PA0JBB en Pieter, PC1PCL als vertegenwoordigers van afdeling A18 's-Gravenhage de vergadering van de verenigingsraad in Apeldoorn bijgewoond. Wij werden ontvangen met koffie/thee met daarbij een stuk taart met daarop het cijfer 70. Dit was een verwijzing naar het 70-jarig bestaan van de VERON dit jaar; de VERON is op 21 oktober 1945 opgericht.

Zoals altijd bij dit soort jaarvergaderingen, stonden de gebruikelijke goedkeuringen van de verschillende verslagen over het afgelopen jaar op de agenda; de voorstellen hierover zijn allen aangenomen. Ook werden er nieuwe commissie- en bestuursleden voorgesteld, en werd Anne-Marie Wieringa, PA3FNB, benoemd tot lid van verdienste vanwege haar jarenlange inzet bij het maandelijks samenstellen en op tijd bij de leden krijgen van het vereningsmagazine 'Electron'.

 
     
 

 

Er waren ook zes voorstellen vanuit de afdelingen ter tafel gebracht (zie https://www.veron.nl/nieuws/voorstellen-voor-de-verenigingsraad-2015/ ), en de stemming hierover kwam tegen het einde van de vergadering aan de orde. Als ik het goed bijgehouden heb, zijn er 3 voorstellen aangenomen (1,4,6), 2 afgewezen (2,5) en 1 ingetrokken (3). Op 2 voorstellen (3,5) waren amendementen ingediend, maar deze zijn beide ingetrokken. De aangenomen voorstellen gingen over de EMC-problematiek, de stand op HAM Radio, en het (meer) publiceren door het HB in Electron. De afgewezen voorstellen gingen over het verhogen van het toegestane vermogen voor N-amateurs en het bevorderen van het invoeren van een nieuwe categorie machtiging. Ingetrokken werd een voorstel om het verzenden van convocaties per E-mail mogelijk te maken, aangezien dit al mogelijk is.

De datum voor de volgende vergadering werd voorlopig vastgesteld op 16 april 2016, eveneens in Apeldoorn, waarna de vergadering om 15:00 (lokale tijd) gesloten werd, en we de gezamelijke terugreis aanvaarden.

Pieter Luteijn, PC1PCL.

 

Succesvolle lezing van Cor Moerman
Als Cor Moerman in ons clubgebouw is, weet je dat er een interessante lezing wordt gehouden.
Op woensdagavond 24 september vertelde Cor voluit over de zendamateurs van vlak voor de oorlog tot in de oorlog. Hoe het ging bij de mobilisatie in 1939, de intrekking van de machtigingen. Daarbij liet hij het originele telegram zien tot aan het declaratieformulier voor schadevergoeding van geleden schade aan de in beslag genomen apparaten. Cor had apparaten meegenomen. Een mooie HRO ontvanger. Een dergelijke ontvanger speelde een hoofdrol in de lezing.

 
 

Verder had Cor meer spullen meegenomen zoals, een spionage set, kleine zendontvangers en een aantal communicatieapparaten met een uiterst schatting seinsleuteltje uit de tijd van de koude oorlog, toen de groep Gladio werd opgezet als sluimerende verzetsgroep. De avond was veel te kort en Cor was gedisciplineerd, tenslotte was het nog weer een heel eind terug naar huis voor hem.
Cor Moerman is verbonden aan het amateurmuseum in Budel. Op de bar in Cathland liggen een aantal folders, wees snel, ze zijn zo op.

Foto's: Peter Tasman, PA3M

 

Supergezellig tijdens de wekelijkse clubavonden!
Ook tijdens de zomermaanden is ons clubonderkomen aan het Catharinaland 189 gewoon open op de woensdagen!

 

Afgelopen woensdag, 25 juni 2014 was het zeer gezellig. Het was de laatste woensdag van de maand en dan is het altijd QSL-avond.

André, onze QSL-manager was aanwezig met een nieuwe lading QSL-kaarten en er waren veel andere amateurs op de clubavond afgekomen.

Kortom, de moeite waard om ook één van de komende woensdagen in de zomer eens langs te komen!


 

PI6HGL

http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/02/86/a7/c3/the-hague-tower-next.jpgHet is weer tijd om in de regio Haaglanden de 23 cm set af te stoffen of de 23 cm porto van zolder te halen. Met ingang van vrijdagochtend 6 juni 2014 is de 23 cm FM-repeater PI6HGL in Den Haag weer in de lucht.
De repeater zend op 1298.2000 MHz en ontvangt op 1270.2000 MHz. De repeater opent op een carrier met 1750 Hz of met 88,5 Hz CTCSS. Het zendvermogen is 10 Watt erp, het signaal is verticaal gepolariseerd en de antennehoogte is ruim 130 meter boven NAP.
De antenne is een Diamond x4000, met ongeveer 6 dBd gain. De resultaten tot nu toe zijn erg indrukwekkend.


De repeaterlocatie, hoogte 130 meter.

Deze bijzondere locatie, in het centrum van Den Haag, is voor deze repeater mogelijk gemaakt door de Stichting Beheer Repeaters Haaglanden.
De stichting heeft zich tot doel gesteld bijzondere locaties te verwerven, te houden en toegankelijk te maken voor repeaters. De stichting faciliteert het verwerven van de locatie, de huurovereenkomst, de aansprakelijkheidsverzekering en regelt de toegang voor de installatie en het onderhoud voor de vergunninghouder(s).

De beheerder van PI6HGL is Ruud, PA3FRH.  PI6HGL is mede tot stand gekomen met hulp van:
PA1NJK, Nico
PE1NVA, Rob
PD0RBI, Edwin
PA1F, Frank
PE9M, Marco
PE1FLO, Piet
PA3WEG, Wouter
PD2RKG, Rene
PD3T, Terry

Allemaal enorm bedankt voor het leveren van materialen en/of hulp bij de installatie!

73's en we hopen jullie te spreken in FM-mode op PI6HGL,

De repeater crew van PI6HGL

https://c2.staticflickr.com/8/7215/7213996902_895ee45cbc_z.jpg
Het uitzicht vanaf de repeaterlocatie richting noordwest

 

Verzoek van de QSL manager R18
De laatste tijd krijg ik meldingen dat zendamateurs al een tijd geen QSL kaarten meer ontvangen. In één geval is de amateur ingedeeld op een niet bestaande afdeling 99 en een ander  op regio 28. Bij twee andere personen kwam ik erachter dat ze blijkbaar geen lid meer zijn terwijl ze wel beiden in het bestuur zitten van 2 afdelingen alhier.

Het verzoek is om op de website http://www.dqbmanager.nl  te kijken of al je gegevens nog kloppen en indien dit niet het geval is het DQB te mailen om je gegevens te laten corrigeren. Mocht je meerdere calls op je naam hebben (special event calls bijv.) dan ook deze calls controleren of ze juist staan geregistreerd.
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.
73, André, PD2ATG, RQM regio 18

 

Inmiddels is de elfde nieuwsbrief verzonden! Krijg je 'm nog niet? Geef je e-mail adres dan op via de button hieronder.

De elfde digitale nieuwsbrief van de afdeling, is begin mei 2015 verzonden.

Klik op het plaatje om de 10de nieuwsbrief van de afdeling te downloaden:

 

 

 

Nieuws van de Stichting Radio Examens.

De Stichting Radio Examens (SRE) heeft de volgende data vastgelegd voor examens in 2015:

28 mei 2015 te Vlaardingen

Kandidaten krijgen  plm. 2 weken vóór het examen de uitnodiging tot deelname.

Examens op andere locaties of voor specifieke groepen zijn in overleg met de SRE mogelijk als er genoeg deelnemers voor zijn. De inschrijving sluit steeds vier weken voor de examendatum.

Voor de bestudering van de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen (procedures, regelgeving, gebruikersbepalingen) is door de SRE een studiehulp samengesteld welke van de SRE-website is te downloaden.

 
ContactinformatieVereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek

VERON Afdeling Den Haag
p/a Catharinaland 189
2591 CK Den Haag
Email: Bestuur

^ back to top ^

Menu
Home
Activiteiten
Agenda
Archief
Bestuur
Foto's
Links
Nieuws
Zelfbouwproject.

We zijn na een aantal jaren gestopt met het leveren van de onweerdetector. Er zijn vele honderden bouwpakketjes geleverd en met succes in elkaar gezet. U kunt bij ons wel het schema opvragen
(als pdf-file), zodat u zelf de onweerdetector kunt bouwen.
Gironummer VERON GV

De VERON afdeling Den Haag heeft een eigen girorekening. Deze rekening wordt gebruikt voor het betalen van de vele vaste lasten, zoals de maandelijkse huur, gas, water en licht, verzekeringen etc.
Daar tegenover staan gelukkig ook wel inkomsten, zoals de jaarlijkse afdracht van de landelijke VERON en de gemeentelijke subsidie.

Ook voor donaties en giften kan deze girorekening worden gebruikt!

Het gironummer is:

NL78INGB0000716998
tnv pennm Veron afdeling 's Gravenhage.