blanklogo5.jpg (23805 bytes)  
Elke woensdagavond clubavond, adres Catharinaland 189, 2591 CK  Den Haag.

Afdeling Den Haag R18

Dit is de homepage van de VERON Afdeling Den Haag. Een afdeling met omstreeks 250 leden, waarvan een zeer groot deel zeer actief binnen de afdeling.

De afdeling beschikt over een eigen onderkomen, die op verschillende weekdagen geopend is voor diverse activiteiten. We beschikken over een drietal ruimten te weten de algemene ruimte, waar een drankje en een hapje verkrijgbaar is, een radioshack waar op alle hf banden kan worden gewerkt, een volledig amateurtelevisiestation aanwezig is, en een werk- en meetplaats, waar je gebruik kan maken van een scoop, spectrumanalyzer en nog veel andere apparaten.

 
ELKE WOENSDAGAVOND

Knutsel- en experimenteeravond in de afdelingslokaliteit aan het Catharinaland 189 (Mariahoeve). Tevens gelegenheid om gebruik te maken an de verenigingszenders (PI4GV), meetapparatuur, computers en de bibliotheek. Ook kan men onder het genot van een hapje en of drankje op een gezellige manier ervaringen uitwisselen.

Ook zullen er diverse evenementen op andere dagen georganiseerd worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld contesten en knutselmiddagen op zaterdagmiddag bij voldoende belangstelling. Iedereen met interesse in de radiohobby is welkom op ons verenigingshonk aan het Catharinaland 189 te Den Haag (Wijk Mariahoeve).

Nieuws!

 

23 September / 23 Centimeter

Op 23 september hield Bas, PE1JPD, een zeer interessante lezing over het zelfbouwen van een 23 cm FM transceiver.

In de regio Hilversum zijn er al 30 van deze pakketjes gebouwd. In de lezing werd uitgelegd hoe het apparaat werkt en speciaal hoe het PLL circuit was opgebouwd. Ook belichtte Bas de problemen die bij het afregelen voorkwamen en gaf hij tips om een signaal op 23 cm op te wekken. Hij had een werkend apparaat bij zich en de afdeling heeft een 23 cm antenne. Hans PA0JBB, is intussen ook bezig. Samen met Bas nam hij de afregeling nog even door. Het kastje van Hans ziet er al mooi uit met het frontspeakertje en de display. Waarschijnlijk zal dit op de dag van de amateur in Apeldoorn, waar Hans ieder jaar de bouwsels laat zien, staan. Kortom, het was een zeer interessante en ook een zeer leuke lezing.

 
Peter Tasman, PA3M, overleden
Op zondagmiddag, 9 augustus, is Peter Tasman, PA3M, na een kort ziekbed op 56 jarige leeftijd overleden. Voor velen komt dit bericht onverwacht.

Peter was eerst actief onder de roepnaam PA3GGE, die hij later wijzigde in PA3M, dat was gemakkelijker voor snelle radioverbindingen.

Peter was actief vanuit huis, maar ook in het veld. Waar hij ook kwam, hij nam altijd zijn onafscheidelijke fotocamera mee. Peter verdiepte zich vroeg in de digitale fotografie. Dat leverde een schat aan foto’s op. Die herinneringen zijn op veel plekken op Internet terug te vinden. Of het nu ging om de nieuwjaarsreceptie van de afdeling Den Haag van de Veron, de oliebollenparty van de sleurshack of de frikadellenparty van de Haaglandengroep, Peter legde de gebeurtenissen vast op de gevoelige CCD van zijn camera.

Hij verraste de mede amateurs in meer opzichten. Hij is een korte tijd trambestuurder bij de HTM geweest en als hij in een GTL passeerde, kon er wel een belletje van af. UiteindelijkInterview met Peter Tasman vond hij werk in zijn passie: werken in een fotozaak. Peter is bij Den Haag FM in de uitzending van Mediamix geweest, waar hij door Wim Zonderland, ons beter bekend als PA2WJZ, werd geïnterviewd, hoe kan het ook anders, over de fotografie.

We zullen Peter missen, met zijn altijd vriendelijke manier van omgang en zijn fijn gevoel voor humor. Hopelijk vinden de familie, vrienden en medeamateurs de kracht om het verlies te verwerken.

We nemen afscheid zoals onder amateurs gebruikelijk is: Peter, PA3M, SK.
 

Verslag voorjaarsverkoping 2015

De voorjaarsverkoping zit er alweer op. Het was een succes! Er werden elf kavels aangeboden en de organisatie was bang dat ze het niet gingen redden vanwege het flinke aanbod! Rond acht uur zat de zaal helemaal vol en ze stonden zelfs in de deuropening! Marco, PE9M, de afslager van dienst was alreeds vroeg aanwezig (hij was eerst bij de McDonalds) en hij begon al iets voor achten met de verkoping. Inmiddels was het Veron kavel ook alweer flink gegroeid omdat toch sommige bezoekers hun spulletjes aan de Veron schonken. Daarvoor hartelijk dank.
De verkoping liep lekker en Marco hield de vaart er goed in. Vrijwel alle spullen verwisselden van eigenaar en de omzet steeg met de minuut! Bob, PA0BDH, en Wim, PA2WJZ, deden de financiën, terwijl Rody, PD2RVK, en Niek, PA0ONH, Marco hielpen met hand en spandiensten.

 

Na de pauze heeft Marco, nadat zijn stem het liet afweten, de afslagershamer overgedragen aan Niek, PA0ONH, die het perfect verder afmaakte! Rond half elf waren de kavels verhandeld en veel spullen in het bezit van de nieuwe eigenaren. Je hoorde overal tevreden geluiden, ook bij de uitbaters. De broodjes gingen snel over de bar en men liet het zich smaken. Uiteraard is de afdeling vooral Marco dankbaar voor zijn geïnspireerde inzet! Maar ook Niek, Rody en Bob hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging! Daarnaast ook de bezoekers dank, want zonder hen is een verkoping niet mogelijk.  Het is weer voor herhaling vatbaar: noteer maar vast de datum voor de najaarsverkoping, donderdag 29 oktober 2015.
Raadpleeg bij evenementen en lezingen altijd de website. Soms kan de datum niet juist zijn of is er iets tussen gekomen.

 

Verslag 76e vergadering van de VERON verenigingsraad.

Op Zaterdag 18 April 2015 hebben Wim, PA2WJZ, Hans, PA0JBB en Pieter, PC1PCL als vertegenwoordigers van afdeling A18 's-Gravenhage de vergadering van de verenigingsraad in Apeldoorn bijgewoond. Wij werden ontvangen met koffie/thee met daarbij een stuk taart met daarop het cijfer 70. Dit was een verwijzing naar het 70-jarig bestaan van de VERON dit jaar; de VERON is op 21 oktober 1945 opgericht.

Zoals altijd bij dit soort jaarvergaderingen, stonden de gebruikelijke goedkeuringen van de verschillende verslagen over het afgelopen jaar op de agenda; de voorstellen hierover zijn allen aangenomen. Ook werden er nieuwe commissie- en bestuursleden voorgesteld, en werd Anne-Marie Wieringa, PA3FNB, benoemd tot lid van verdienste vanwege haar jarenlange inzet bij het maandelijks samenstellen en op tijd bij de leden krijgen van het vereningsmagazine 'Electron'.

 
     
 

 

Er waren ook zes voorstellen vanuit de afdelingen ter tafel gebracht (zie https://www.veron.nl/nieuws/voorstellen-voor-de-verenigingsraad-2015/ ), en de stemming hierover kwam tegen het einde van de vergadering aan de orde. Als ik het goed bijgehouden heb, zijn er 3 voorstellen aangenomen (1,4,6), 2 afgewezen (2,5) en 1 ingetrokken (3). Op 2 voorstellen (3,5) waren amendementen ingediend, maar deze zijn beide ingetrokken. De aangenomen voorstellen gingen over de EMC-problematiek, de stand op HAM Radio, en het (meer) publiceren door het HB in Electron. De afgewezen voorstellen gingen over het verhogen van het toegestane vermogen voor N-amateurs en het bevorderen van het invoeren van een nieuwe categorie machtiging. Ingetrokken werd een voorstel om het verzenden van convocaties per E-mail mogelijk te maken, aangezien dit al mogelijk is.

De datum voor de volgende vergadering werd voorlopig vastgesteld op 16 april 2016, eveneens in Apeldoorn, waarna de vergadering om 15:00 (lokale tijd) gesloten werd, en we de gezamelijke terugreis aanvaarden.

Pieter Luteijn, PC1PCL.

 

Verzoek van de QSL manager R18
De laatste tijd krijg ik meldingen dat zendamateurs al een tijd geen QSL kaarten meer ontvangen. In één geval is de amateur ingedeeld op een niet bestaande afdeling 99 en een ander  op regio 28. Bij twee andere personen kwam ik erachter dat ze blijkbaar geen lid meer zijn terwijl ze wel beiden in het bestuur zitten van 2 afdelingen alhier.

Het verzoek is om op de website http://www.dqbmanager.nl  te kijken of al je gegevens nog kloppen en indien dit niet het geval is het DQB te mailen om je gegevens te laten corrigeren. Mocht je meerdere calls op je naam hebben (special event calls bijv.) dan ook deze calls controleren of ze juist staan geregistreerd.
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.
73, André, PD2ATG, RQM regio 18

 

Inmiddels is de twaalfde nieuwsbrief verzonden! Krijg je 'm nog niet? Geef je e-mail adres dan op via de button hieronder.

De twaalfde digitale nieuwsbrief van de afdeling, is begin september 2015 verzonden.

Klik op het plaatje om de 10de nieuwsbrief van de afdeling te downloaden:

 

 

 

Nieuws van de Stichting Radio Examens.

De Stichting Radio Examens (SRE) heeft de volgende data vastgelegd voor examens in 2015:

4 november 2015 in Nieuwegein

2 maart 2016: Nieuwegein
27 mei 2016: Vlaardingen
7 september 2016: Veldhoven
2 november 2016: Nieuwegein

Kandidaten krijgen  plm. 2 weken vóór het examen de uitnodiging tot deelname.

Examens op andere locaties of voor specifieke groepen zijn in overleg met de SRE mogelijk als er genoeg deelnemers voor zijn. De inschrijving sluit steeds vier weken voor de examendatum.

Voor de bestudering van de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen (procedures, regelgeving, gebruikersbepalingen) is door de SRE een studiehulp samengesteld welke van de SRE-website is te downloaden.

 
ContactinformatieVereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek

VERON Afdeling Den Haag
p/a Catharinaland 189
2591 CK Den Haag
Email: Bestuur

^ back to top ^

Menu
Home
Activiteiten
Agenda
Archief
Bestuur
Foto's
Links
Nieuws
Zelfbouwproject.

We zijn na een aantal jaren gestopt met het leveren van de onweerdetector. Er zijn vele honderden bouwpakketjes geleverd en met succes in elkaar gezet. U kunt bij ons wel het schema opvragen
(als pdf-file), zodat u zelf de onweerdetector kunt bouwen.
Gironummer VERON GV

De VERON afdeling Den Haag heeft een eigen girorekening. Deze rekening wordt gebruikt voor het betalen van de vele vaste lasten, zoals de maandelijkse huur, gas, water en licht, verzekeringen etc.
Daar tegenover staan gelukkig ook wel inkomsten, zoals de jaarlijkse afdracht van de landelijke VERON en de gemeentelijke subsidie.

Ook voor donaties en giften kan deze girorekening worden gebruikt!

Het gironummer is:

NL78INGB0000716998
tnv pennm Veron afdeling 's Gravenhage.